Hulladékgazdálkodás, környezetvédelmi termékdíj 2023 – Jelentős változások!

Elfogadta a Parlament a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek része a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) módosítása is. A módosítások 2023. július 1-jétől alapvetően változtatják meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban felmerülő kötelezettségek rendszerét. A változások további feladatokat rónak a gazdálkodók széles körére!

július 1-jétől a termékdíj szabályozás az ún. koncessziós hulladékkezelési szabályozásba és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerbe épül be, ami azt jelenti, hogy a gyártót/kötelezettet terheli a termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék hulladékkezelési költsége.

A hulladékkezelés pénzügyi erőforrásait a gyártónak/kötelezettnek kell biztosítania, mely erőforrások fedezetül szolgálnak a koncessziós társaság hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek teljesítéséhez. A koncessziós társaság „belépésével” a hulladékkezelés állami szerepvállalása befejeződik, hiszen jelenleg az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet végzi a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok hulladékkezelésének szervezését.

A változással átalakul a termékdíjtételek meghatározása, mégpedig olyan formában, hogy bevezetésre kerül az általános termékdíjtétel, melyből levonásra kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi díj.

A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségei is változnak! (pl.: nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, negyedéves adatszolgáltatás, díjfizetés) Két irányban is teljesíteniük kell a jövőben, hiszen megmaradnak a termékdíjjal kapcsolatos teendők, másrészt a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből eredő feladatokat is el kell végezniük.

További jelentős érdekességek, módosítások!

Változik a termékdíj jogi szabályozásában a termékdíj-átalány rendszere, megszűnik a kollektív és az egyéni hulladékkezelés teljesítés jogintézménye, a vámtarifaszám használatának időállapota, több rendelkezés törlésre és módosításra kerül. Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer

Koncessziós hulladékkezelési szabályozásTermékdíjköteles termékek

Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat?

Csekély mennyiségű kibocsátó átalány

Mezőgazdasági termelő átalány – Mit lehet és kell tenni a jövőben?

Egyéni hulladékkezelés változása

Vámtarifaszám alkalmazásának változása

„Nem kell megfizetni a termékdíjat” jogintézmény változása

Termékdíj kiszámítása

Termékdíjköteles termékek termékdíjtételei, vagyis az általános termékdíjtétel és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj

Gépjárművek termékdíjátalány fizetés esetén az átalánydíj kiszámításának változása

Eljárási szabályok módosulása

Termékdíj részkötelezettségek és a visszaigénylés változása

Csomagolás – csomagolószer termékkör aktualitásai: problémák, megoldások

Újrahasználati szabályok jogszerű és optimális alkalmazása (fókuszban a fa raklap forgatása)Elektromos és elektronikus berendezések termékkör szakmai kérdései és a megoldásai

Hogyan lehet és kell tervezni a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettséget?

Nyilvántartás és bizonylatok kapcsolata

Kibocsátás – nyilatkozatadás – átvállalás – visszaigénylés – termékdíj raktár összefüggései, különbözőségei

Szerződéses átvállalás! Kinek érdemes átvállalási szerződést kötni? Az átvállalás tervezésének időszaka!? A cégek gazdasági eseményei és a szerződéses átvállalás feltételeinek vizsgálata. Átvállalási láncolatok

Visszaigénylés jogcímei és részletszabályai

Felelősségi viszonyok az átvállalás és a nyilatkozatadás során

Hogyan lehet a cég tevékenységét optimalizálni az átvállalás és a nyilatkozatadás oldaláról?

Mit jelent a cégnek a „nem kell megfizetni” és a „nem keletkezik kötelezettség” bonyolult rendszere?